StartupTools

Gratis mallar och material för startups

StartupTools har erbjudit gratis mallar för nedladdning sedan 2016, och sedan dess har över 20 000 personer laddat ned dem. 
De ligger till grund för tusentals startups, många har blivit väldigt framgångsrika.

Vi är stolta över vårt bidrag till ekosystemet.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

Användare, partners & alumni

Våra mallar

Aktieägaravtal

StartupTools Aktieägaravtal kommer i tre versioner och är en viktig del av vårt bidrag till det nordiska ekosystemet av innovation och startups.  

De finns tillgängliga på engelska.

  • Shareholders’ Agreement without investors
  • Shareholders’ Agreement with only small investors
  • Shareholders’ Agreement with VC investors
 
Läs mer: Aktieägaravtal
 

Optionsprogram

KPO / QESO (Personal-/styrelseoptioner)
Kvalificerade Personaloptioner / Qualified Employee Stock Options. De flesta startups kan använda dem men inte alla. Läs mer i vår Ultimate Guide to Stock Options in Swedish Startups. Finns för både anställda och styrelse.

Teckningsoptioner / Warrants
Teckningsoptioner är ett finansiellt instrument som ofta används för optionsprogram. De fungerar både för anställda och konsulter samt internationellt. 

Läs mer: Teckningsoptioner/Warrants

Investeringar

WISE
(Warrants for Investment in Startup Equity)

En modell för konvertibel investering som StartupTools har tagit fram. Läs mer: WISE

Term Sheet (Small Investors / VC)
Ett dokument som används vid förhandlingen av en investering, finns i två versioner: Affärsänglar eller VC. Läs mer: Term Sheets

Investeringsavtal / Subscription Agreement
Ett dokument som reglerar villkoren för själva investeringen och vilka garantier som lämnas. Läs mer: investeringsavtal

Seed-Investeringsdokument
En zip-fil som innehåller protokoll för styrelsemöte och bolagsstämma vid nyemission. Läs mer:  Seedinvestering

Anställningsavtal

Tillsvidareanställning (med/utan provanställning)
Ett avtal mellan en person och bolaget som ger villkor för anställningen. Innehåller alternativ för provanställning.

Särskild Visstidsanställning / ”Timanställning”
Ett avtal som möjliggör ”timanställning” av anställda för tillfälligt arbete.

Managing Director / VD
Ett anställningsavtal som är anpassat för att anställda en VD/Managing Director.

Läs mer: Anställningsavtal

Rådgivare / Konsulter

SWEAT-Equity
En zip-fil som innehåller ett konsultavtal och ett avtal för teckningsoptioner för att säkerställa rätt incitament vid en SWEAT-Equity setup. Läs mer: SWEAT

Konsultavtal
Ett konsultavtal för att reglera relationen mellan bolaget och en konsult.

NDA

One-Way NDA
Ett avtal för att säkerställa konfidentialitet där en part delar med sig av information.

Two-Way NDA
Ett avtal för att säkerställa konfidentialitet där båda parter delar med sig av information.

Läs mer: NDA

Bekräftelse & Återköp

Bekräfta köp av aktier

Används när tiden för registrering av aktieköp har överskridits och en bekräftelse från aktieköparen behövs.

Återköp av teckningsoptioner / Warrants
Används när bolaget vill köpa tillbaka utställda teckningsoptioner.

Fler mallar

Articles of Association / Bolagsordning
Det här är ett grundläggande och obligatoriskt dokument som avgör centrala delar av hur bolaget ska drivas och relationen mellan ägarna. Här regleras bland annat förköp, hembud, villkor för kallelser till bolagsstämma och annat. 

Låneavtal
Används för att möjliggöra inlåning i bolaget.

Aktieöverlåtelseavtal
Används vid överlåtelse av aktier och för att ansluta nya aktieägaren till aktieägaravtalet. Läs mer: Aktieöverlåtelseavtal

Behöver du ändå en jurist?
Vi fixar en riktigt bra.

Våra standardiserade avtal och plattform löser mycket, men inte allt. Ibland behöver man helt enkelt någon att få råd av, eller ett skräddarsytt upplägg för att det ska bli helt rätt. 

Då finns vi också här, tillsammans med vår partner.

Boka en tid ser vi om vi kan hjälpa er direkt, eller om vi ska koppla in vår partner. 

  • Jurister som verkligen förstår tillväxtbolag & startups
  • Tillgängliga på kort varsel
  • Rabatterade priser via oss
  • Vi på StartupTools litar på dem

Lyssna inte bara på oss

Se vad våra kunder och partners har att säga

License

All free downloadable templates on this site is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license.

Permitted exceptions:

In addition to the permitted non-commercial uses in the license, we also allow:

As a lawyer you are, of course, free to charge clients for making individual adaptions of the documents (as long as you comply with the rest of the license, e.g. attribution). We support this type of use.

For clarity: It is allowed, and encouraged, to use these documents for the founding or development of companies with commercial interests and ambitions (just don’t forget the attribution).

Before using the resources for any other commercial purpose (including removing the reference to StartupTools), such as reselling the template, you need our prior written permission.

Heroes

Many people have helped us taking this initiative all the way to today. You are too many to mention. There are however a few people who have put some extra effort into this:

First and foremost, huge thanks to our first legal partner Mattias Larsson, Fylgia, for making this possible. He drafted the first versions of StartupTools investment documents and have remained an important partner throughout.

We also very much appreciate the invaluable support from Magnus Sandberg and Johan Crona for all the input on the original Swedish legal documents.