Vår CapTable ger dig hela ägarbilden

Att tydligt förstå hur ägandet i bolaget ser ut vid full utspädning är viktigt. Vår CapTable hjälper dig att få rätt på det utan problem.

Se hela ägarbilden

Med Bolagos captable ser ni hur ägandet i bolaget ser ut vid full utspädning, med alla optionsprogram, konvertibler och andra instrument inräknade i ägarbilden.

Uppdateras tillsammans med aktieboken

När ni uppdaterar aktieboken kan ni välja vilka captable som också ska uppdateras med den nya informationen.

Modellera med flera olika scenarier

Lägg upp flera olika alternativ med separata scenarier i plattformen. 

Se hur det fördelas vid en exit på olika nivåer eller testa hur ägarbilden skulle se ut om ni säljer olika stora delar av bolaget till en eller flera nya delägare. 

CapTable ger också svar på hur optionsprogrammen ni ställer ut påverkar ägarfördelningen på sikt.

Exportera och dela enkelt

Vill ni dela era beräkningar med någon som inte finns i plattformen? 

Exportera det och skicka iväg. Superenkelt.

 

Räkna fram rätt aktiepris

Lägg in olika aktiepriser för att förstå hur en värdefördelning ser ut vid olika nivåer.

Det kan vara avgörande att förstå i förväg.

Vad våra användare säger

Lyssna inte bara på oss

Se vad våra kunder och partners har att säga