En aktiebok som hjälper dig

När ni har er aktiebok hos oss synkroniseras den mot Bolagsverket och den skapar depåer för investerare. Dessutom integrerar den automatiskt mot andra delar av plattformen.

Vår aktiebok påminner själv när den ska uppdateras

Att hålla er aktiebok uppdaterad är en skyldighet och gör man det helt manuellt blir det lätt fel. Vi hämtar data från Bolagsverket hela tiden och när det finns en uppdatering att göra säger aktieboken till. Detta gör det mycket lättare att göra rätt. Att göra aktieöverlåtelser mellan ägare går med ett par knapptryck. Självklart kan vi slå upp både bolag och privatpersoner, så att du är säker på att rätt ägare blir registrerad.

Det måste inte vara svårt och krångligt.

Rätt dokumentation med ett knapptryck

Bolago aktiebok ger dig en rad olika rapporter förutom den kompletta aktieboken: aktieägaröversikt, avräkningsnotor, individuella rapporter, med mera.


Vill du jobba vidare med aktieboken utanför plattformen?
Inget problem – exportera dina data som PDF, CSV eller Excel.

Depåtjänst för aktieägare

Med vår aktiebok ingår depå för investerare/aktieägare där de själva kan logga in och se sitt innehav.

Aktieägare kan själva generera dokumentation som behövs rörande sitt innehav och frigöra er från att sköta den administrationen.

Lyssna inte bara på oss

Se vad våra kunder och partners har att säga