Bolago för
redovisningsbyråer

Som redovisningsbyrå arbetar ni med ett stort antal kunder och har behov av att det ska vara enkelt att hantera dem. Med ett enda inlogg per person kan ni hantera alla era kunder.

Ett inlogg, alla bolag

Vi förstår att ni arbetar med många olika företag. För att er vardag ska fungera bra behöver ni bara logga in en gång med Bank-ID för att komma åt alla företag som ni administrerar.

Enkelt och översiktligt.

Hjälp era kunder med mycket mer

Med Bolago får ni som redovisningsbyrå möjlighet att på ett tryggt sätt hjälpa era kunder med:

  • Nyemissioner
  • Optionsprogram
  • Aktiebok
  • Styrelsearbete & Bolagsstämmor
  • Aktieöverlåtelser
  • Utspädningsberäkningar

och mycket mer som tidigare krävt tillgång till både jurister och annan expertis.

Håll ordning på respektive företag tillsammans med dem

Bolagos plattform låter er ha ett gemensamt system med era kunder där ni kan dela dokument, föra aktiebok och upprätta styrelsemöten eller bolagsstämmor. 

Alla kan se samma sak och ni väljer själva hur ni lägger upp arbetet tillsammans med dem så det passar just era kundrelationer.

Kundcase

Blue Mind

Blue Mind AB startades av Sebastian Guevara efter en längre tids arbete inom ekonomi som auktoriserad redovisningskonsult.

Hur är det som redovisningsfirma att använda Bolago?

Bolago hjälper oss i det mest basala som att föra aktieboken åt våra kunder. Därutöver så kan vi hjälpa våra kunder med allt gällande styrelsearbete, emissioner och hantera incitamentsprogram på ett tidseffektivt sätt.

Hur har det ändrat ert sätt att arbeta?

Skillnaden mellan att upprätta protokoll, avtal och andra dokument manuellt och via plattformen är stor. Vi som byrå vinner mycket tid på att hantera detta via plattformen.

Vad använder ni plattformen mest till?

Aktieböcker, avtalsmallar och emissioner.

Vad är det bästa resultatet ni fått av att använda Bolago?

Vi får uppskattning från våra kunder då vi kan hantera mer komplicerade ärenden snabbt och där är Bolago en del i att tidseffektivisera processen och göra allt på ett säkert sätt.